Special Sporters Fonds Fryslân

De stichting heeft primair als doel "te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering in Fryslan van sport voor mensen met een verstandelijke beperking".

Volg op Facebook en op deze website de evenementen die mede door onze bijdrage een groot succes zijn geworden of nog worden!