Special Sporters Fonds Fryslân

Op 13, 14 en 15 juni 2014 hebben zo’n 2000 verstandelijk gehandicapte sporters zich, onder begeleiding van ongeveer 500 coaches, ingezet op meer dan 20 sportdisciplines op 7 verschillende locaties in Friesland. Drie dagen lang hebben deze sporters, allen op hun eigen niveau, sportieve prestaties neergezet.

Meer dan 70 bedrijven (waaronder de Koninklijke Landmacht), overheidsinstellingen als de Provincie Fryslân en de gemeenten Heerenveen en Sudwest Fryslân, een tiental fondsen en zo’n 2.000 vrijwilligers hebben het voor deze sporters mogelijk gemaakt om drie dagen lang te sporten en te genieten.

Grutsk zijn wij op de prestatie die niet alleen de sporters hebben geleverd , maar ook van de betrokken bedrijven, fondsen, vrijwilligers, overheden en de projectorganisatie die dit evenement neer hebben gezet. Om het credo van de Special Olympics ‘Changing Lives, Changing Attitudes’ - in Friesland door te laten klinken, is het ‘Special Sporters Fonds Fryslân’ opgericht door De Vrienden van Talant, in samenwerking met Lions Heerenveen 2.0. Dit fonds heeft, in het verlengde van de Special Olympics, ten doel om de verstandelijk beperkte sporter in Friesland blijvend te stimuleren om te bewegen.

2014-06-17 18.22.18-10