Bestuur

Het bestuur van het fonds wordt gevormd door

De heer Udo de Goede, voorzitter
De heer Sicor Smits, penningmeester
Mevrouw Ilse van Ast, secretaris 
De heer Auke Jelle Kingma, algemeen bestuurslid 

Maria Poiesz is als adviseur  betrokken bij het Special Sporters Fonds Fryslân. 

sneek