Wat we willen bereiken

Missie en doel


Missie van het SSF

In het verlengde van de missie van de Special Olympics staat het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking door hen gelegenheid te bieden om te sporten bij het SSF centraal. Dit is gestoeld op de wetenschap dat door middel van sportieve training en competitie de fysieke en mentale gesteldheid van het individu zal verbeteren.
Het SSF wil daarbij vooral stimuleren dat zij als productieve en gerespecteerde leden bij een vereniging of in clubverband of door deelname aan evenementen meer frequent gaan sporten en zo deel (blijven) uitmaken van de maatschappij.

Geen enkele sport wordt daarbij uitgesloten. Het kan gaan om sporten in individueel- dan wel in teamverband. Uitgangspunt dient te zijn dat het sporten in ieder geval geÔntegreerd dient plaats te vinden binnen clubverband of door deelname aan een evenement en de sporters daar als volwaardige leden worden beschouwd en zijn opgenomen.


Doel

De stichting heeft primair als doel "te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering in Fryslan van sport voor mensen met een verstandelijke beperking".
Het doel van de Stichting SSF is om mensen met een verstandelijke beperking uit te dagen om zoveel mogelijk te sporten door te zorgen dat er goede faciliteiten en materialen zijn om te kunnen sporten en daarvoor zonodig de (extra) financiŽle middelen beschikbaar te stellen.
De financiŽle steun wordt bij voorkeur niet rechtstreeks aan een individu verstrekt maar aan verenigingen, instanties en/of organisaties die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van wedstrijden, evenement en/of vernieuwende initiatieven om genoemde doelgroep (meer) te laten sporten.Download hier het beleidsplan 2019-2021 en het beloningsplan
Ons RSIN nummer is 857420677

2014-06-17 18.22.14-6